ADAY HAKEMLİK İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Kursiyerlerden kurs başlangıcında dilekçe ile birlikte sadece nüfus cüzdanı sureti ile tahsil durum belgesi istenecektir. Kursiyer kursta başarılı olduğu takdirde aşağıdaki belgeler alınacaktır.

Madde 5- KURS AÇILMASI İLE İLGİLİ BAŞVURU VE KABUL ESASLARI:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’ nden Aday Hakem Kursu açılması ile ilgili olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı’ na talepte bulunulması halinde Türkiye Voleybol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Talimatı’ nın 9.13.2, 22. ve 23. maddeleri uyarınca Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak uygun görülen İllerde, İl ile kurs hazırlıklarını koordine etmek koşuluyla Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından Aday Hakem Kursu açılmasına karar verilir.

Madde 6- ADAY HAKEM KURSU AÇMA KOŞULLARI:

İllerde Aday Hakem Kursu açılması, kursun başlatılması, devamı ve sonuçlandırılması ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

6.1.  Kursun açılabilmesi için başvuruda bulunacak kursiyer sayısının en az 30 (otuz) en fazla 60 (atmış) kişi olması,

6.2. Kurs için gerekli derslik ve spor salonunun hazırlanması, eğitim araç-gereç ve kurs dokümanlarının temin edilmesi (projeksiyon makinesi, bilgisayar, yazı tahtası vb.),

6.3. Kurs Direktörüyle Hakem Eğitmeninin ulaşım, yevmiye, konaklama, yemek ve ders ücretleri ödemelerini karşılamak üzere her bir kursiyerden 125 TL (Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) alınmak suretiyle oluşturulacak katılım bedelleri toplamının en geç kursun başlangıç tarihinin 10 gün öncesine kadar Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Türkiye Ekonomi Bankası nezdindeki Kızılay Şubesi  (Şube kodu 138) 32193  no’ lu (İban; TR 98 000 32 000 138 000000 32193) hesabına yatırılarak (açıklamalar bölümüne ”İli ve Aday Hakem Kursu Katılım Bedeli” yazdırılmalıdır) banka dekontunun orijinal nüshaları ve katılımcı listesi resmi yazıyla bu süre içerisinde Federasyonumuzda olacak şekilde gönderilmelidir.

 

Madde 7- ADAY HAKEM KURSUNA KATILABİLME ŞARTLARI:
Aday hakem kursuna katılabilmek için;
7.1
  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
7.2  En az Lise veya Dengi okullardan birisinden mezun olmak.

7.3 19 yaşından gün almış ve 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunulan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak).
7.4  Adli sicil kaydı bulunmamak.
7.5  Disiplin kurullarınca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak.

 

Madde 8- KURSUN SÜRESİ, EĞİTİM, SINAV UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRME:
8.1. 
Kursun süresi 5 gün olup, bu süre zarfında toplam 40 saat ders verilir.
8.2.  Kurslarda Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından görevlendirilecek bir (1) kurs direktörü ve bir (1) hakem eğitmeni görev yapar. Kurs direktörü kursun idari sorumluluk görevi ile birlikte ayrıca hakem eğitmeni ile birlikte kural bilgisi derslerini vermek üzere fiilen derse katılır.
8.3.  Kursta; basılı materyal, görsel video ve saha uygulamalı olmak üzere 3 çeşit yöntem ile eğitim verilir.
8.4.  Kursta derslere devam zorunlu olup düzenli yoklama alınır. 40 saatlik eğitim süresince her kursiyerin en fazla 8 saat süre ile kursa katılamama hakkı vardır. Süreyi aşanlar kurstan çıkarılır ve sınava da alınmazlar.
8.5.  Kursiyerler kursun sonunda Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından hazırlanan sınav soruları yoluyla sadece yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınav soru kitapçıkları sınava katılanların huzurunda mühürlü zarf açılarak kursiyerlere dağıtılır. 60 dakikalık sınav sonunda kurs direktörü tarafından toplanan cevap kağıtları optik okuyucuda değerlendirilmek üzere tutanak tanzim edilerek sınav yoklama çizelgesi ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonuna gönderilmek üzere Voleybol İl Temsilcisine imza karşılığında teslim edilir.
8.6.  Cevap kağıtları değerlendirmeleri sonucunda, yazılı sınavdan en az 70 puan alan kursiyerler aday hakem olmaya hak kazanırlar.
8.7.  Sınav sonuçları Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Resmi İnternet Sitesinde ilan edilir.

8.8.  Sınavı kazanan adaylar önceden hazırladıkları belgelere ek olarak, sınavın sonucunun Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinde ilanını takiben, sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu belgelemek üzere Nöroloji, Ortopedi, Göz ve KBB doktorlarından alacakları sağlık raporlarını İl Temsilcisine
verirler. Tüm belgeler İl temsilciliklerinde açılacak kişisel dosyalarında muhafaza edilir.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunca hazırlanan bu yönerge Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Resmi İnternet Sitesinde yayımlandığı 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

VOLEYBOL ADAY HAKEM KURSLARI

 

 

2007 Senesinde Açılan Aday Hakem Kursları

16 - 18 Mart 2007  Kastamonu (Serdar Nişancıoğlu-Ümit Sokullu)

16 - 18 Mart 2007  Batman (Ali Bağde-Metin Önen)

12 - 14 Mart 2007  Siirt (Ali Bağde-Metin Önen)

02 - 04 Mart 2007 Burdur (Bayram Dikmentepe-Aydın Öztürk)

09 - 11 Mart 2007  Kayseri (Aziz Yener-Nihat Ermihan)

08 - 10 Mart 2007  Osmaniye (Ersin Altıparmak-Abdülkadir İlbeyli)

02 - 04 Mart 2007 Burdur (Bayram Dikmentepe-Aydın Öztürk)

16 - 18 Şubat 2007  Kırşehir (Bülent Bozkurt-Metin Önen)

12 - 14 Şubat 2007  Karaman (Deniz Güvenç-Metin Önen)

26 - 28 Ocak 2007  Adana (Aziz Yener-Ümit Sokullu)

19 - 21 Ocak 2007  Çankırı (Mehmet Demirdelen-Cemalettin Özmen)

2006 Senesinde Açılan Aday Hakem Kursları

06 - 09 Temmuz 2006  Mersin

22 - 25 Haziran 2006  Erzurum  

16 - 19 Şubat 2006  Edirne (Suat Carlı-Ümit Sokullu)

08 - 12 Şubat 2006  Karabük (Eyüp Bostancı)

18 - 21 Ocak 2006  Bilecik (Suat Carlı-Ümit Sokullu) 

04 - 08 Ocak 2006  Bolu (Suat Carlı-Ümit Sokullu)

2005 Senesinde Açılan Aday Hakem Kursları

22 - 25 Aralık 2005  Düzce (Suat Carlı-Ümit Sokullu)

22 - 25 Aralık 2005  Adıyaman (Eyüp Bostancı)

08 - 11 Aralık 2005  Malatya (Mehmet Demirdelen-Metin Önen)

08 - 11 Aralık 2005  Bingöl (İbrahim Karadut)

06 - 11 Aralık 2005  İzmir (Bayram Dikmentepe-Aydın Öztürk)

06 - 09 Aralık 2005 Amasya (İbrahim Tarun-Refik Çetin)

23 - 27 Kasım 2005 Tokat (Erman Asal)

17 - 20 Kasım 2005 Şanlıurfa (Aziz Yener)

10 - 13 Kasım 2005 Konya (Nevzat Dinçer-Aziz Yener)

20 - 23 Ekim 2005   Tunceli (Suat Koçer)

20 - 23 Ekim 2005   Erzincan (İbrahim Tarun)

24 - 28 Eylül 2005   Ünye (Eyüp Bostancı)

ALTYAPI MAÇLARINDA HAKEMLİK

 

Her spor dalı için altyapı, o branşın geleceğidir. Oradaki gençlere özen ve sevgi ile yaklaşmalı, onları cesaretlendirmeli ve hak ettikleri ortamları hazırlamalıyız. Bir aile içinde gençlerin yetişmesi için nasıl öncelikler tanınıyorsa, bu sporculara da öyle davranmak gerekir. Bunu her zaman yapabildiğimiz söylenemez, ama biz hakemler olarak elimizden geleni yapmalıyız. Altyapı ve okul karşılaşmalarının yönetimi bazı özellikler gösterir. Öte yandan hakemliğe yeni başlayanların ilk görev aldıkları maçlar da, genellikle okul veya altyapı takımlarının karşılaşmalarıdır. Altyapı maçlarının özellikleri ve yeni hakemlerin kariyerlerinin ilk adımlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda deneyimli bir "hoca" olarak tavsiyelerimi aşağıda sıraladım:

 

Hakem olarak temel görevin takımlara eşit şansların tanındığı, dürüst bir ortam sağlamaktır. Gençlerin hakemlik kurumu hakkında ilk izlenimlerini edindikleri ortam burasıdır. Bilgili, saygılı, sevecen, güvenilir ve otoriter olmalısın. Kurallara uygun ve önyargısız kararlarınla karşılaşmanın atmosferini çok olumlu olarak etkileyebilirsin. Voleybolun özelliği oyuncuların topla temas, beceri ve teknikleri hakkında da hakemin karar vermek durumunda olmasıdır. Topu fazla mı tuttu? Topla birden fazla temas var mı? İşin en zor tarafı altyapı oyuncularının tekniklerinin tam olarak gelişmiş olmaması ve hataların çokluğudur. Bu durumda biraz hoşgörülü davranabilirsin, çünkü her şeye düdük çalınması durumunda oyunda hakem baş role geçer. Unutma ki spor oyuncular içindir, hakemler için değil. Ancak her iki takıma da eşit davranmalısın ve hoşgörülü davranılması durumunda ölçüyü tutturmakta zorlanabilirsin. Kendini sporcuları yargılayan biri olarak değil, onlara spor yapma olanağı sağlayan biri olarak gör ve gerekmedikçe arka planda kalmayı tercih et.  Adaleti eşit dağıttığından kendin eminsen, yönetimin muhakkak iyi olmuştur, emin ol.

 

Karşılaşmalar bazen senin elinde olmadan gerilim yüklü olabilir. Veya sen de diğer herkes gibi hata yaparak gerilime neden olabilirsin. Buna ek olarak tribünde kendini kontrol etmesini bilmeyenler olabilir. İşte bu gibi durumlarda sadece kuralları bilmek  yeterli olmaz. Durumu tekrar kontrole alıp gerilimi düşürecek zeka ve beceriyi göstermen gerekir.

 

Maçın altyapı maçı olmasının gerilimin seviyesiyle hiç ilgisi yoktur. Her karşılaşma gerilim yüklüdür ve hakem olarak buna hazırlıklı olmalısın. Deneyimsiz hakemler kendilerini bu gerilime kaptırabilirler, heyecanlı ve tepkisel davranabilirler. Unutma, sahadaki herkes saçmalayabilir, atılabilir veya çıkıp gidebilir. Oyun onlarsız da devam eder, ama sen karşılaşmanın spora yakışır şekilde devam edebilmesi için vazgeçilmez tek unsursun. Bunu unutma ve biz hakemlere yakışır şekilde davranarak kontrolü tekrar sağla.

 

Hakemi endişelendiren  maçın kontrolünü kaybetme ve hata yapma korkusudur. Bunu aşmanın temel yolu kendine güvenmektir. Koçların, oyuncuların ve taraftarların itirazları bazen bu güveni zorlar. Ama dayanıklı ve kararlı ol. Hakem başarılı yönettiği sürece kimse farkında bile olmaz, ama bir hata yaptığında ise herkes ayaklanır. Bir çok kişi  kuralları dahi bilmez ama eleştirir. Yani zor iştir hakemlik. Her maça hazırlıklı çık. Malzemeni, salondaki donanımı, diğer hakemlerle işbirliğini organize et. Takımların ısınmasını, kadroları kontrol et. Maç başlayana kadar kenarda ilgisizce birileriyle sohbet eden hakemlerden olma. Salondakiler spor yapmaya veya seyretmeye geldiler ve herşey sana emanet, lütfen bunu unutma.  Tüm olaylar kontrolün altında olsun. Profesyonel ve pozitif yaklaşımlarınla baştan itibaren güven verici ve özenli bir görünüm vermeye önem ver.  

 

Eğer bütün bunlara rağmen kendini gerilimli bir ortamın içinde bulursan, maçı bırakıp gidemeyeceğine göre sakinleşmeye ve kendine güvenini tazelemeye çalış. Dürüst ve bilgili olduğunu hatırla. Olumsuz düşünceleri aklından sil. Zor maçlara düşünsel olarak hazırlan. Ne tür güç durumlar doğabileceğini ve neler yapacağını düşün. Gevşemek için derin nefes al. Yavaş hareket et ve zaman kazan. Boyun ve omuz kaslarını gevşet. .

Sadece karşılaşmaya konsantre ol, dikkatinin dağıtılmasına izin verme.

 

Herşeye rağmen spor güzeldir ve biz de onun çok önemli bir parçasıyız. Mühim olan spor yapılmasıdır ve bu hepimizden önemlidir. Dolayısıyla olumsuzluklara da olumlu yaklaşalım ve hep beraber sporun keyfini çıkaralım.  Sevgi ve saygılar..

 

Tom Fakehany' ın notlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.