Sağlık yardımından faydalanmayan amatör sporcuların, Sağlık Bakanlığı´na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti almasına ilişkin 10 Nisan 2013 tarihinde imzalanan protokolün kapsamı genişletilerek, imzalanan ek protokol ile hakemlerimizde bu  protokole dahil edilmiştir.

Spor Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz 2013 gün ve 8276 sayılı yazısında;  "Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Yardımından Faydalanamayan Amatör Sporcuların ve Hakemlerin Sağlık Giderlerinin Teminine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol ve Bu Protokole Ek Protokolün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ın yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup, protokol metini ile bu protokolün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara aşağıda yer verilmiştir.

· PROTOKOL (tıklayınız)

· PROTOKOLÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  (tıklayınız)