Sn. HASAN EPİRDEN İÇİN,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ,

 

Sn.Hasan Epirden’ in 30.10.2011 23.06.45 ‘de  voleybolx sitesine Cumhuriyet Bayramı ertesi gün yazdığı “GEREĞİ DÜŞÜNÜLECEK” yazısının ilk manşeti aynen şöyle,

“YÜCE ÖNDER ATATÜRK'ÜN KURDUĞU LAİK VE SOSYAL CUMHURİYETİMİZİN SONSUZA DEK YAŞAMASI DİLEKLERİMLE CUMHURİYET BAYRAMIMIZI YÜREKTEN KUTLARIM.”

Bu yazının 2545 okuma sayısına ulaşıldığı ve bugüne dek hiç KİMSE tarafından bu ifadenin düzeltilmesi, değiştirilmesi ve  iptali   için YAZAR uyarılmadı dolaysıyla da gereği düşünülmedi ve yapılmadı. Anlaşılıyor ki Sn. Hasan Epirden’nin sevenleri, dostları “kof azamet”. Öyle olmasalardı şimdiye dek çoktan Sn. EPİRDEN’İ UYARIR VE İFADENİN DÜZELTMESİNİ SAĞLARLARDI.

Ben Sn. Hasan Epirden’e farklı gerçek bir sevenin sevgisini ispatlamak, onun yükselmesi için bildiklerimi öğretmek ve “gerçek seven” olarak yazacağım ki böyle bir konuda hatalarını giderebilme, gelişebilme, bilgilenebilme ve gerekli eğitimini vs. vs alabilme imkanını kavuşabilsin. Gerisi ona kalacak.

Sn. Epirden;

“ YÜCE ÖNDER ATATÜRK’ÜN KURDUĞU CUMHURİYET “ sadece “LAİK VE SOSYAL” değildir. Bunu bilmemek, bilgisizlikten ve ayıptan öte suç teşkil edebilir. Çünkü;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASANIN ilk dört maddesi der ki;

l. Devletin şekli

MADDE 1.- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

ll. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

lll. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

MADDE 3.- Türkiye Devleti, ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.  

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır. 

lV. Değiştirilmeyecek hükümler 

Madde 4.- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Bu bilgileri hepimizin çok iyi bilmesi hatta ezberlemesi gerekir. Fakat Sn.

Epirden ya bunları bilmiyor ( inanamam ) ya da bilinçli olarak topluma, okurlarına  farklı bir mesaj vermek istemesinden mi kaynaklanıyor? İfadeye  aynen  tekrar aktarıyorum.

“YÜCE ÖNDER ATATÜRK'ÜN KURDUĞU LAİK VE SOSYAL CUMHURİYETİMİZİN SONSUZA DEK YAŞAMASI DİLEKLERİMLE CUMHURİYET BAYRAMIMIZI YÜREKTEN KUTLARIM.”

Şimdi hep beraber Sn.H.Epirden’den farklı olan Cumhuriyetimizin niteliklerine hep beraber bakalım;

  ll. Cumhuriyetin nitelikleri

Türkiye Cumhuriyeti,

a)    toplumun huzuru,

b)   milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,

c)    insan haklarına saygılı,

d)   Atatürk milliyetçiliğine bağlı,

e)    başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,

f)     demokratik,

g)   laik ve sosyal

h)   bir hukuk Devletidir.

Sn. Epirden ise  “CUMHURİYETİMİZ” için sadece;

a)    LAİK VE SOSYAL 

Yazarak, aşağıdaki Anayasanın 4 üncü maddesini de hiçe saymaktadır.

 lV. Değiştirilmeyecek hükümler

Madde 4.- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Sn.Epirden, Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini değiştirerek;  bir kalemde 8 (sekiz) den, 1(bir)’e indiriyor. Üstelik 4 üncü maddenin emredici olan değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükmünü de yok saymaktadır.

Sn. Epirden şimdi ben seni ne yapayım? 

Cumhuriyetin niteliklerini iki kelimeye indirgeyerek, diğerlerini yazmayarak ve anmayarak,

a)    toplumun huzurunu bozmaktasın, ( suç ?)

b)   Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde olmasını unutup ve değiştirerek,

Cumhuriyetin hem Milli dayanışmayı ve de adalet anlayışı içinde olmasını yok ediyorsunuz. ( suç ?)

c)    insan haklarına saygılı, olmayı da kaldırıp yok ederek insanlık suçu ( ? ) da işlemektesin,

d)   Atatürk milliyetçiliğine bağlı olmak en büyük erdemimiz olmasına rağmen, Siz bunu da hatırlamak, yazmak gereğini duymuyorsunuz. Herkesin kalbinden silmeye mi çalışıyorsunuz?

e)    başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, ki bu da uzunca her Anayasanın  “BAŞLANGIǔ kısmında yazılır, bunu da yok sayarak, yazmamakta ve ifade ederek ısrar etmeniz suç mu?

f)     Demokratik olma, ki bu ilkeyi son günlerde tamamen unutmuş olması, yazmaması, kendisini ve inançlarını yansıtıyor ve suç teşkil edebilir mi?.

g)   laik ve sosyal ilkesini sadece vurgulaman ve diğerlerinden ayırman, tek olarak bunları Cumhuriyetin ilkesi-niteliği görmen ve kutlaman affedilecek bir hata değil. Laik ve sosyal ilkesinin yanında, diğer ilkelerin olmaması Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar vahim sonuçlar doğuracağının farkında olmalısınız.

h)   bir hukuk Devletidir. Her konuşmanda “Ben hukukçulara sordum, araştırdım, hukukçulara fikirlerini sordum vs. vs demektesin ama Türkiye Cumhuriyetini bir Hukuk devleti de olarak hatırlamaman, bilmemen, yazmaman vs. vs.. Sakın ola ki, Senin hukukçuların tarafından da suç olarak kabullenmesin.

Sn.Epiren bu ifadeler için, ben yazdım benim doğrum budur diyebilir, çünkü

Voleybol x’de Sn. Hasan Epirden, son yazısında “DOĞRU” hakkında fikrini aynen şöyle yazmış, “Doğru bir tanedir ve er geç ortaya çıkacaktır…” diye yazmıştı.

Şayet doğru bir tanedir diyen Sn. Epirden burada da,

“YÜCE ÖNDER ATATÜRK'ÜN KURDUĞU LAİK VE SOSYAL CUMHURİYETİMİZİN..” demekte, bir tek doğrunun da bunun olduğunu iddia ediyor demektir.

Bu durumda Anayasamızı ve Cumhuriyetin Niteliklerini Sn. Hasan Bey, var olan tek doğruyu değiştirmekte olup ikinci bir doğrudan söz etmektedir. 

a)    ll. Cumhuriyetin Nitelikleri’ni yok saymakla suç işlenebilir?,

b)   lV. Değiştirilmeyecek hükümlerdeki  4 üncü maddeyi de hiçe sayarak tekrar hangi suçları  işlemiş olabilir?

Kısacası;

Sn.Hasan Epirden’nin 30.10.2011 23.06.45 ‘de  voleybolx sitesine Cumhuriyet Bayramı arifesinde yazdığı “GEREĞİ DÜŞÜNÜLECEK” yazısına istinaden, Biz voleybol ailesi olarak yargının işine, görev alanına karışmamak niyetinde olamayız. Devlete karşı mı?,Anayasaya karşı mı?  vs. vs. Bütün bunlara kendisi veya her zaman danıştığı hukukçuları bilir.

Ancak Sevgili kardeşimizin de bilhassa bu konudaki ifadesini de görmemezlikten gelemeyiz, gelmemeliyiz. Ve “GEREĞİNİ DÜŞÜNMELİYİZ.”

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.

 

KARAR.-

  

Sn. Hasan Epirden’in  

30.10.2011 23.06.45 ‘de  voleybolx sitesine Cumhuriyet Bayramı arifesinde yazdığı “GEREĞİ DÜŞÜNÜLECEK” yazısının ilk manşeti olan, 

“YÜCE ÖNDER ATATÜRK'ÜN KURDUĞU LAİK VE SOSYAL CUMHURİYETİMİZİN SONSUZA DEK YAŞAMASI DİLEKLERİMLE CUMHURİYET BAYRAMIMIZI YÜREKTEN KUTLARIM.”

Yazısının yargının ilgi, bilgi görev alanına girmesi nedeniyle Voleybol Ailesince  hukuki bir cezanın verilmesinin mümkün olamayacağından; 

Ancak yazılan bu ifadenin,  Cumhuriyetimizin Temel nitelikleri ve Anayasamızın ilk 4 maddesini değiştirmeye, yok saymaya ve bilhassa Voleybol Camiasını yanıltmaya, üzmeye ve yukarıda açıklanan gerekçeler dahilinde ilgisiz kalınması veya görmemezlikten gelinmesi de mümkün olmadığından,

a)    Bundan önce Türk Voleybolu için yapmış olduğu fedakarlıklar, 

b)   Çalışmalar,

c)    Bilhassa ileride kendisini geliştirerek, güzel şeyler yapacağına güvenerek,

Kendisi için düşünülen uygulama, yukarıdaki açıklanan sebeplerinden dolayı,

SADECE, 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında, ( BİR YIL) elektronik medyada yazı, yorum, haber  vs. vs. yazmaması tavsiye edilmektedir.

Bu bir yıllık sürede ise,

a)    Türk ve dünya inkılap tarihini okumak ve yazılı özeti,

b)   Düşünce tarihi ve diyalektiği üzerine iki kitap ve yazılı özeti.

c)    On kitap klasik eser (yerli + yabancı) 150 sayfadan az olmamak kaydıyla okuması ve özet çıkarması. ( iki sayfalık )

d)   On adet sosyal-kültürel-tarihi araştırma kitabı okuma ve özeti,

e)    Tük Dil Kurumu “Türkçe Sözlük” 2 cilt baştan sona bir kez okuma.

f)     On kez tiyatroya, beş konsere, 20 kez sinemaya, beş kez panel, sınırsız açık oturum ve tartışmaya gitme,

g)   En az üç adet uluslararası sergi, beş ulusal sergiye katılması,

h)   Üç edebiyat dergisi üyeliği, kitap fuarlarına katılma, yeni yayınları takip etme vs. vs faaliyetlerde bulunmak,

Öngörülmektedir.

Diğer faaliyetlerde, beach voleybol, antrenörlük, yöneticilik, sivil toplum kuruluşlarında vs. vs bu kapsamın dışında tutularak faaliyetlerine devam edilmesine kendi isteğine bırakılmıştır.

 

Gereği, voleybol Ailesine, kamu oyuna ve kendisine duyurulur.

 

En Derin Sevgiler ve Saygılar,

A.HANÇER

20.11.2011

 

Not…: İlk Mayın Tarlasında yayınlanan bu yazının diğer web sitelerinde kaynak gösterilerek yayınlanması serbesttir.